Omvandlare

Signalomvandlare CI 4-20

Signalomvandlare
Omvandlar 4-20mA till 0-10V potentialfri.

Inställningsmöjligheter

Potentiometrarna för det nedre (zero) och det övre (span) gränsvärdet är märkta på kretskortet för omvandlaren.

 

Funktion

Omvandlar insignal 4-20 mA till en propotionell 0 - 10V DC utsignal Y1. Med ett inställbart begränsningsområde kan förhållandet mellan ingångssignal och utgångssignal varieras. Det nedre gränsvärdet ZERO bestämmer ingreppspunkt för omvandlaren. Det övre gränsvärdet SPAN anger vid vilken % av insignalen som utspänningen uppnår 10V. Omkopplare/bygel på omvandlaren ställes i läge A för styrning av TA och Landis & Gyr ställdon. CI 4-20 kan spänningsmatas från Staefa Controls RKD eller från egen transformator.

 • Pris: 947,50   kr  inkl.moms
  • Köp

 Omvandlare CV10-10

CV10-10
Omvandlare CV10-10

används för att omvandla signalen 0-10V DC till 0-10V DC med isolation.

Inställningsmöjligheter:

Potentiometrarna för det nedre (zero) och det övre (span) gränsvärdet är märkta på kretskortet för omvandlaren.

Funktion:

Omvandlar insignal 0-10V till en propotionell 0-10V DC utsignal Y1. Med ett inställbart begränsningsområde kan förhållandet mellan ingångssignal och utgångssignal varieras. Det nedre gränsvärdet ZERO bestämmer ingreppspunkt för omvandlaren. Det övre gränsvärdet SPAN anger vid vilken % av insignalen som utspänningen uppnår 10V. Omkopplare/bygel på omvandlaren ställes i läge A för styrning av TA och Landis & Gyr ställdon. CV10-10 kan spänningsmatas från Staefa Controls RKD eller från egen transformator.
 • Pris: 947,50   kr  inkl.moms
  • Köp

 Omvandlare CV2,0

Omvandlare CV2,0

används som förbindelselänersystem. Den omvandlar 0-20V fassnittsspänning till en proportionell 0-10V DC utgångsspänning.

Inställningsmöjligheter
Potentiometrarna för det nedre (zero) och det övre (span) gränsvärdet är märkta på kretskortet för omvandlaren.
Funktion
Omvandlar fassnitt-insignalen Y till en propotionell 0 - 10V DC utsignal Y1. Med ett inställbart begränsningsområde kan förhållandet mellan ingångssignal och utgångssignal varieras. Det nedre gränsvärdet ZERO bestämmer ingreppspunkt för omvandlaren. Det övre gränsvärdet SPAN anger vid vilken % av insignalen som utspänningen uppnår 10V. Omkopplare/bygel på omvandlaren ställes i läge A för styrning av TA och Landis & Gyr ställdon. CV2.0 kan spänningsmatas från Staefa Controls RKD, då skall omkopplare på omvandlare stå i läge SCS. CV2.0 kan spänningsmatas från egen transformator, då skall omkopplare på omvandlare stå i läge L&G.

Tekniska data

Matningsspänning 24V +15 -10% 50...60 Hz

När fassnittsingången används 20V fassnitt från regulatorn
Effektförbrukning < 4 VA
Ingångssignal Y 0...20V fassnitt
Begränsningsområde
- nedre gräns ZERO 0. .. 70 % Y
- övre gräns SPÄN 25... 100% Y
Utgångssignal Yl 0-10v DC
Utgångsström max 10mA
Isolation ingång till utgång 1500 V
Omgivningstemperatur 0... 50 C
Förstörningsgränser -40. .. 85 C
 • Pris: 947,50   kr  inkl.moms
  • Köp

 Pulsdelare PC-100

 • Pris: 1577,50   kr  inkl.moms
  • Köp

Omvandlare PD9

Omvandlare PD9
användes för att omvandla signalerna 0-10VDC eller 4-20mA till 0-20V "ripplad".
Inställningsmöjligheter: PD9 levereras inställd med insignal 4-20mA och utsignal 0-20V. Omkopplaren NORM/TEST skall normalt vara i läge NORM.
Vid läge TEST inkopplas en intern 0-10V som regleras med potentiometern märkt MIN/MAX.
Med omkopplare I/U väljes typ av insignal 4-20mA eller 0-10V. OBS! båda ingångarna ka ej anslutas samtidigt.
SPANN-potentiometern kan justeras mellan 0-20V vid en insignal av 10V eller 20mA. ZERO-potentiometern kan justeras mellan 0-14V vid en insignal av 0V eller 4mA.
Inverterad Utsignal
Med omkopplaren BA väjes om utsignalen skall vara inverterad (läge B). I detta läge blir ZERO-pot. = SPANN och SPANN-pot = ZERO.


Tekniska data.

Matningsspänning 24V AC +15 -10% 50...60 Hz
Effektförbrukning Max 63 VA
Insignal 0-10V DC / 4-20mA
Inström vid (10V) < 1mA
Linjäritetsfel in/ut < 8%
Utsignal 0-20 V Fassnitt
Omgivningstemp. -20 till + 60C
Förstörelsegränser -40...85C
MTBF 60000 tim vid + 30C
Montage DIN-skena
Dimensioner 100x100x55mm
 • Pris: 1600   kr  inkl.moms
  • Köp

Omvandlare PD9C


Omvandlare PD9C användes för att omvandla signalerna 0-10VDC till 0-20V "ripplad".
Inställningsmöjligheter
PD9c levereras inställd med insignal 0-10V och utsignal 0-20V. Omkopplaren AUTO/MAN skall normalt vara i läge AUTO.
Vid läge MAN inkopplas en intern 0-10V som regleras med potentiometern märkt MIN/MAX.I manuellt läge styrs utsignalen på de inställda värderna SPANN och ZERO. SPANN- potentiometern kan justeras mellan 0-20V vid en insignal av 10V.ZERO - potentiometern kan justeras mellan 0-14V vid en insignal av 0V.
Inverterad Utsignal
Med omkopplaren BA väjes om utsignalen skall vara inverterad (läge B). I detta läge blir ZERO-pot. = SPANN och SPANN-pot = ZERO.

 • Pris: 1600   kr  inkl.moms
  • Köp

Till Produkter