FÖRETAGET.

Tillverkar automationsprodukter för offentliga sektorn, VVS branschen samt industrin, samt försäljning av solfångar och värmepumpar.
RKR-Automatic AB ägs idag av de ledande personerna i företaget. Med inriktning på en marknad som består av utrustning för automation inom offentliga sektorn,VVS branschen samt industrin. RKR Automatic AB tillverkar automationsprodukter som motsvarar kraven på marknaden.
RKR-Automatic AB utvecklar och tillverkar utrustningar för automation inom nämnda områden. Till dessa produkter säljer vi även kurser och utbildningar.Våra kunder finns inom offentliga sektorn, VVS branschen samt sågverksindustrin och dess maskinleverantörer.
Företagets grundande Hemma hos en av bolagets ägare 1985 i Bergeforsen Timrå Kommun. Företaget föddes faktiskt på grund av att en tillverkare av elektronik ej kunde ta på sig en beställning från en av bolaget grundare då han arbetade på ett annat företag. Inriktningen var då att utveckla anpassningselektronik för olika behov inom byggsektorn. Produkterna vid den tiden var omvandlare för reglerutrustningar för VVS branschen. Kunderna fanns då inom styr- och reglerbranschen för värme och luftbehandling. Sedan 1995 har stor del av verksamheten varit inriktad mot sågverksindustrin och Telecom-branschen.

 

Generellt.


Alla våra medarbetare har lång och gedigen utbildning samt erfarenhet av automation i olika projekt. Kundunika lösningar ser vi som vår styrka.

Vårt kunnande är djupet och bredden
Från idé och design till färdig lösning eller produkt inom såväl digital elektronikutveckling som hårdvarunära programmering. Djup kompetens inom digitaltekniken. 

Vi är medvetna om betydelsen av att en produkt eller funktion verkligen håller vad vi lovar.

Förtroende
Vi vill bevisa det för våra kunder genom att jobba med kvalitet i alla nivåer. Vårt mål är att alltid leverera det kunden hade som mål med uppdraget och i rätt tid.

Inom olika verksamhetsområden ska kvalliten alltid uppfyllas det vi gör. Varje uppdrag kan skräddarsys för respektive kund och vi ska alltid leverera produkter och tjänster i rätt tid.

Sekretess
Sekretess är en självklarhet för oss och ett krav som våra kunder skall kunna ställa.
Vi är införstådda med våra kunders krav och dess önskemål.

Kunderna
Det är med stor glädje som vi under de alla år vi har jobbat med människor som uppskattar våra idéer till utvecklingen inom nämnda verksamhetsområden. Små som stora i Sverige. Vi har fått många utmaningar att utveckla fler kundanpassade lösningar och produkter.
 

Inriktning.

Vår inriktning
RKR-Automatic tillhandahåller spetskompetens för automation inom offentliga sektorn, VVS branschen, sågverksindustrin samt övrig industri. Vi som leverantör har genom åren skaffat oss en god kunskap om automation av sågverk. Med vår kompetens, teknik, service och erfarenhet kan vi utbilda kundens personal så att både effektivitet och lönsamhet ökar.
Vi hjälper även till med riskanalyser inom olika teknikområden, vilket ger förbättrad säkerhet och högre tillgänglighet av processen.

Fakta om RKR-Automatic
• RKR-Automatic har i över 20 år varit tillverkare av automationsprodukter.
• RKR-Automatic har erfarenhet och kompetens av utrustning för modern automation.

Vår affärside
RKR–Automatic riktar sig mot offentliga sektorn, leverantörer för VVS branschen, sågverksindustrin och dess maskinleverantörer.
Vi har kompetens inom den teknologi som berörs. Kvalitén på det vi gör och levererar skall vara så att detta gör att kunden väljer produkter och tjänster från oss.

• RKR-Automatic ska kunna utveckla och tillverka specialutrustning, även i små serier till kunder som behöver en lösning för att komma vidare med sin tillverkning.
Och kunden önskar en snabb lösning på sina problem.

• RKR-Automatic kommer att inleda samarbete med företag som handlar med övriga världen.

service.


Produkter och tjänster
Så här hittar du bland vår produkter på vår hemsida.
Du känner kanske till vilka områden du vill titta på.. Om du exempelvis söker en funktion för en omvandlare från spänning till ström så klickar du på omvandlare och där hittar du produkterna med en kort beskrivning av deras funktion och inkopplingsschema.Vill du veta mer än vad du finner här eller har idéer om en speciell lösning, kontaktar du oss via ex. E-post eller telefon så hör vi av oss.

Utbildning
RKR Automatic utför utbildningar för att täcka behovet hos kunden. Förutom dessa utbildningar kan RKR-Automatic även erbjuda kundanpassad utbildning när det är flera på företaget som har behov av samma typ utbildning. Dessa kurser kangenomföras hos företaget. Utbildningen anpassas då till Era speciella behov. Då får deltagarna arbeta med sin egen anläggning.

Support, service och delar när du behöver det
För att kunna ge dig snabbare och bättre service är det bra att du har vissa uppgifter klart när du kontaktar oss:

Vet du vilken produkt det gäller?
Vad vill du ha hjälp med?

Reservdelar
Du kan beställa direkt via e-post eller telefon.

Service

• Service innebär att RKR-Automatics personal och åtgärdar fel på av oss levererad produkt.

• Förebyggande underhåll innebär att vi utför funktionskontroll, samt vidareutbildning av Er driftpersonal.
 

Styrelse.

VD

Karl Johan Wedin

 

Ledamot

Karl-Henric
Wedin

Revisor

Lars Andersson
Auktoriserad revisor, LAROM

Ägare

Karl Johan Wedin 
Karl-Henric Wedin