Värme från solen!

Solenergi är den renaste energikälla som finns att tillgå och den kommer att finnas så länge solen existerar, vilket är mer än vad som kan sägas om jordens nuvarande fossila bränslen och uran. Därför bör solenergi ha en självklar plats i vårt samhälle. Energi från solen lämnar inget farligt avfall och ger inga utsläpp då den omvandlas till solvärme eller solel. Solenergin innehåller ytterst få eller inga rörliga delar som förbrukas med tidens gång, vilket ger litet servicebehov och sparar på jordens resurser.

Experter är övertygade om att solenergi kan bli lösningen på bristen på elektricitet i världens alla U-länder, redan inom en snar framtid. Redan nu börjar solenergin spela en allt större roll, Inte bara Sverige, utan i många andra länder tar man i allt högre grad vara på vad solen har att erbjuda.

Gör din egen el från solen

Ta chansen - bli din egen mikroproducent av solenergi.
Att använda solens strålar som energikälla är både smart, gratis och miljövänligt eftersom de kan omvandlas till el. Mer än hälften av all den el du behöver för tvätt, tork,belysning och hemelektronik skulle kunna komma från solen. Så ta kontroll över dina elkostnader och bidra till en bättre miljö ------

 

 

 

 

ALERTA

Solenergi det miljövänliga valet

Soltimmar i Sverige