Olika typer av solfångare

 

 

 

Den enkla och primitiva varianten av solfångare med svarta plast slangar utan vare sig isolering eller glasruta (dålig verkningsgrad).
Den plana solfångaren: som är uppbyggd av isolerad botten och absorbator yta, täckt av en glasruta (bra verkningsgrad, enkel montering).
Vakuumröret: överlägset ovan beskrivna modeller. Rören sitter ihop i moduler. Glasrör av Borosilicat med vakuum inuti (enkelrör) och en absorbator med selektiv ytbeläggning, denna modell har nackdelen att den är svår att täta mellan glas och metall för att stänga in vakuumet, därför är denna variant mindre pålitlig och ersatts av Heat-Pipe.
U-pipe solfångare: Ett kopparrör går ner i vakuumröret och vänder i ett U. I kopparröret cirkulerar en värmebärare (glykolblandning) som kyler luften i vakuumröret och transporterar bort värmen till exempelvis en ackumulatortank.
Heat-Pipe: En kopparpistong innehållande en vätska förs ner i vakuumröret. Toppen på pistongen förs in i en värmeväxlare. När värmen stiger i vakuumröret förångas vätskan i pistongen och stiger uppåt tills den når värmeväxlaren. Då kyls den av och kondenseras och rinner tillbaks ner i pistongen för att åter hettas upp. En solfångare med heat-pipe måste därför monteras lutande. Värmen förs vidare från värmeväxlaren till exempelvis en ackumulatortank. (Hög verkningsgrad).

 

Principen för Heat-Pipe

Vakuumrörets stagnationstemperatur, dvs när det får stå i fullt solsken och utan värmeavledning, blir mycket hög: 230-250 grader Celsius. Ca 80% av solinstrålningen mot röret kan plockas ut i centrum.

Verkningsgraden hos alla typer av solfångare påverkas negativt av hur mycket lägre temperaturen är i omgivningen jämfört med solfångarens temperatur. Hur snabbt verkningsgraden avtar beror på solfångarens isolation. En svart slang är mycket dåligt isolerad och en stor del av energin försvinner ut i rymden, en plan är bättre, men vakuumröret är hittills bäst i jämförelsen. Vakuumrörets goda isolationsförmåga innebär att årsverkningsgraden blir högre än för de andra typerna av solfångare.

Sommartid, med full solinstrålning, är det mindre skillnad i verkningsgrad mellan de olika typerna av solfångare. Till och med en svart slang är rätt så konkurrenskraftig, inte minst prismässigt!

Skillnaderna i prestanda mellan U-rör och Heatpipe är inte så stora om man tänker på årsutbyte.

Solfångare går att hänga direkt på en vägg där den vintertid håller sig frost- och snöfri och kan fånga upp vinterns låga sol. Fäster man solfångaren med gångjärn kan man ändra vinkeln efter årstiderna -vinter 80˚, sommar 30˚ och vår/höst 60˚ relativt markplanet.

ALERTA Heat-Pipe solfångare

ALERTA Heat-Pipe solfångare tillhandahåller vakuumrör som med ett slutet system kan monteras 360 grader. Dvs även på plattak och på en fasad. Då kan de integreras i arkitekturen på ett mer spännande sett utan att tappa verkningsgrad då rören kan justeras individuellt i bästa position mot solen.

 

Vakumrör med heatpipe inuti, glastermosvariant, består av ett yttre glasrör av högvärdigt och tåligt borosilikatglas och ett inre glasrör med ett lager vakuum emellan som ger mycket bra isolering. (Den selektiva ytbeläggningen är applicerad i vakuumlagret). Det har samma uppbyggnad som en hederlig glastermos som kan vara varm inuti men kall på utsidan. Detta gör vakuumröret överlägset vid kyla eftersom det inte påverkas lika mycket av omgivningstemperaturen.

 

Soljuset släpps in genom glaset och träffar en superabsorberande yta vilket gör att bara en liten del av solstrålningen reflekteras bort. Strålningen omvandlas till värme transporteras ner till värmelagret/tanken.

 

Innerrörets selektiva ytbeläggning gör att bara ytterst lite av solinstrålningen strålas ut. Jämfört med plana solfångare reflekterar ALERTA Heat-Pipe solfångare betydligt mindre solljus om ljuset faller in från sidan, eftersom hela rören absorberar runt om. Varje rör är en sluten krets vilket gör att om ett rör skulle gå sönder så behöver inte systemet tappas ur eller tas ur drift. Röret kan enkelt bytas ut eftersom det är anslutet med en "torr anslutning".

 

Hemligheten ligger inuti röret, en heat-pipe, ett kopparrör innehållande vätska som kokas till ånga och stiger upp och växlar över den högre temperaturen till husets system. Vid överväxlingen kondenserar ångan, går över till vätskeform och rinner ner igen för att börja om processen. Detta är samma princip som i en värmepump där detta åstadkoms med en kompressor, här sker det utan kompressor med hjälp av solvärmen. Även en mulen dag kan ALERTA Heat-Pipe solfångare producera värme (i mindre volymer). Även när den ultravioletta strålningen stoppas av moln så passerar den infraröda strålningen och ger visst tillskott.

Funktion

Vakuumröret består av två glasrör som är trädda i varandra där ändarna är ihopsmälta (som en termos). Mellan de båda glasrören är det vakuum som fungerar som isolering. I centrum av vakuumröret finns en kopparstav, en så kallad heat-pipe. Denna leder värmen till solfångarens samlingsrör där den växlar över för vidare transport till värmelager. Panelen finns med eller utan returrör samt med 30 eller 60 rör. Det levereras kompletta takfästen för de flesta taktyper samt stativ för 0-50° lutning.

ALERTA Heat-Pipe solfångare är en högeffektiv vakuumrörsolfångare som ger ett högt säsongsutbyte (mer än en traditionell solfångare) även vid låg solinstrålning på vinterhalvåret.

Driftsäker och minimalt underhåll

ALERTA Heat-Pipe solfångare är mycket driftsäker och underhållet är minimalt, du behöver bara se över några värden samt kontrollera att det inte uppstått några materiella skador på anläggningen. Varje rör är lätt att ersätta om något skulle hända och man behöver då inte tappa ur systemet. Driftskostnaden består av elen som bl a driver solpumpen och automatiken ca 100W. Vi lämnar 5 års garanti.

Dimensionering av ALERTA solvärmesystem
 

Hur många solpaneler och hur stor varmvatten eller ackumulatortank behöver jag?

Tappvattensystem: En solpanel med 30st ALERTA Heat-Pipe och varmvattenberedare 250-300l.
 

Kombisystem: Tappvarmvatten och uppvärmning. Två solpaneler med 60st ALERTA Heat-Pipe och ackumulatortank 500l.