Solen en enorm energikälla

Solenergi är den renaste energikälla som finns att tillgå och den kommer att finnas så länge solen existerar, vilket är mer än vad som kan sägas om jordens nuvarande fossila bränslen och uran. Därför bör solenergi ha en självklar plats i vårt samhälle. Energi från solen lämnar inget farligt avfall och ger inga utsläpp då den omvandlas till solvärme eller solel. Solenergin innehåller ytterst få eller inga rörliga delar som förbrukas med tidens gång, vilket ger litet servicebehov och sparar på jordens resurser.

erter är övertygade om att solenergi kan bli lösningen på bristen på elektricitet i världens alla U-länder, redan inom en snar framtid. Redan nu börjar solenergin spela en allt större roll, Inte bara Sverige, utan i många andra länder tar man i allt högre grad vara på vad solen har att erbjuda.

 

 

Solenergi

Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solljuset förser jorden med all energi som behövs för liv, väder och uppvärmning. Solen är förutsättningen för allt liv på jorden och genom sina solstrålar det billigaste energislaget vi känner till. Solenergin är i dag den renaste energikällan vi har tillgång till. Solen kan användas gång på gång utan miljöpåverkan. Solen är följaktligen en generös energikälla som vi måste utnyttja bättre. Energipriset för 1.000 kWh från solen = 0,00 kr.

Solfångare kan ge upp till 850 kWh/m² och år, beroende på vilken typ av system man använder.

Solenergi är strålningsenergi från solen som når jorden genom elektromagnetiska vågor. De senaste årstusend har mäniskor använt sig av denna energiform för att på olika sätt värma sig själva och underlätta olika sysslor. Seriösa studier av solen och dess potential började på 1700-talet när man även använde sig av solen i olika experiment. På 1700-talet smältes diamanter med hjälp av solen.

I början på 1800-talet drevs en sk. värmemotorer med solenergi. I början på 1900-talet drevs destillationsanläggnignar i Chile och bevattningspumpar i Egypten med hjälp av solen. I slutet av 30-talet användes solenergi för att värma varmvatten vid Massachusetts teknologiska institut. Dessa och många andra experiment och tillämpningar har förstås hjälp till att utveckla solenergin till vad den är idag.

Idag används solen för att producera varmvatten till minst en miljon hushåll och 200 000 kommersiella byggnader i USA. I Kina används solen för att värma varmvatten i uppskattningsvis 15 miljoner hushåll. I Tyskland har man investerat mycket i solenergi, ca 15 gånger mer installerad solfångaryta än Spanien!

Numera är inte bara solvärme ett alternativ för "solfantaster" utan något som intresserar många. Intresset för att ta tillvara på solenergi har troligen aldrig varit större. Idag i Sverige så finns det både privata och kommunala fjärrvärmebolag som delvis använder sig av solvärme. Solvärme används också i stora lägenhetsområden i Sverige. Intresset för solenergi ökar för varje år.

En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar under ett år! Ett normaltstort villatak tar emot ca sex gånger mer energi än vad huset förbrukar. I södra Sverige är solinstrålningen ca 1000 kWh/m² och år, i norra Sverige ca 800 kWh/m².

Solvärme ger ett värdefullt tillskott i både varmvatten och uppvärmning. Men vad man inte får glömmer bort är att du får rena ekonomiska värden på köpet. Låt oss kalla dem för synergieffekter:

Det soliga halvåret tillgodoser ditt solvärmesystem upp till 100 % av ditt varmvatten- och värmebehov. Ditt vanliga uppvärmningssystem behöver du intew använda. Det innebär att du inte gör av med någon ved, villaolja eller el för varmvatten och uppvärmning. Dessutom får ditt ditt ordinarie värmesystem vila.

Gör en kalkyl på hur mycket ved, olja eller el du gör av med under sommarmånaderna. För de flesta är det inte försommbart.

Solvärme kompletterar alla värmekällor som el, ved, flis, pellets, olja och alla typer av värmepumpar.

Solvärme är en förnybar energikälla som aldrig tar slut. Du gör med andra ord naturen en tjänst genom att inte elda så mycket med olja. Vedeldning kan också vara miljöfarlig om den inte är rätt skött. Och elektricitet vet vi ju alla att det är dyrt.

Stora delar av olje- och elpriset är miljöskatter. Något sådant finns inte på solenergin. Hur mycket du värderar en ren miljö till kan bara du själv avgöra.

Alla de här faktorerna är det viktigt att du räknar med när du gör en kalkyl för din solvärmeanläggning, dvs se inte bara till den effekt i kilowatt som du får ut av solfångaren, utan räkna också med det du sparar i miljön.

Övergång från olja eller direkt el till biobränsle blir till fördel för miljön eftersom den medför en kraftig minskning av koldioxidproduktionen. Förbränning av pellets är koldioxidneutral: lika mycket koldioxid släpps ut som träden tog upp när de växte.

För våra barns framtid är det viktigt att "tänka efter före" när vi skall investera/komplettera våra uppvärmningssystem. Låt solvärme bli ditt självklara val.

ALERTA
APL-58/30 Solfångaranläggning